Elevdata.se

Läs- och skrivhjälp

Läs- och skrivhjälp

En del barn behöver lite extra hjälp med att läsa och skriva. Det behöver inte vara att barnet har någon diagnos utan kanske bara behöver lite hjälp på traven. Här finns några hjälpmedel som man kan använda sig av. 

Talsynteser

En talsyntes kan läsa upp all text som di har i textdokument på datorn på ett naturligt och behagligt sätt, och den kan även läsa upp bokstäverna samtidigt som du skriver. 

OCR Program

Ibland finns det behov av att få text uppläst från text i en bok eller en tidning. Då kan man använda sig av en skanner och en så kallad OCR-programvara som kan konvertera den inskannade texten till vanliga orddokument i datorn – som sen kan läsas upp av talsyntesprogram.

Afkodningshjälp

Precodia är ett program/verktyg som i huvudsak har utvecklats för att underlätta läsningen för personer med dyslexi eller annan form av avkodningssvårighet.