Elevdata.se

Om oss

Vi brinner för att alla barn ska få en bra utbildning. De ska få chansen att lära sig på bästa sätt efter sina förutsättningar. Vår förhoppning är att alla barn som behöver det ska få tillgång till de hjälpmedel som finns. Idag finns det även många hjälpmedel i form av appar och annat digitalt som kan hjälpa våra barn. Vi hoppas kunna utöka denna sida med även tips både för föräldrar och lärare om vilka IT-stöd det finns som de kan använda sig av i utbildningen för att underlätta inlärning hos alla barn.