Elevdata.se

Lego Education

LEGO Education är väldigt engagerade i barns lärande och har skapat många bra verktyg för att inspirera och hjälpa barn till lärande. 


Framtiden tillhör de kreativa! Undervisningsmaterielet från LEGO® Education baseras naturligtvis på den kända klossen från LEGO. Eleverna får uppgifter som de genom att experimentera och laborera ska lösa. Problemställningarna och aktiviteterna är verklighetsnära, vilket engagerar och motiverar.


Material från LEGO Education utmanar eleverna, samtidigt som lärandet blir en rolig upplevelse där det bara sker, utan att man tänker på det.


Tex ett av de senaste tillskotten i familjen robotar: LEGO® MINDSTORMS® Education robot EV3 är klar för att lyfta den naturvetenskapliga undervisningen i de svenska klassrummen.