Elevdata.se

Styrkontakter

Kontakter avsedda för styrning av datorer. Många program är förberedda för denna typ av styrning med exempelvis scannande meny. En sådan meny innebär att varje gång kontakten aktiveras blir detta ett kommando till datorn. Kontakterna är lämpliga för barn som ej klarar att hantera musen samt till funktionshandikappade. Välj mellan flera läckra färger samt tre olika storlekar. Specs Switch, Jelly Bean och Big Red kan även användas till att styra t.ex. leksaker.

Big red

Den största varianten av styrkontakter. 

Jelly Bean

Mellanstor styrkontakter. 

Specs Switch

Den minsta versionen av styrkontakter.