Elevdata.se

Nya minneslek Flex

Minneslek Flex är ett nytt program som syftar till att förbättra arbetsminnet hos elever med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller 80 olika arbetsminnesövningar som avser att träna skilda aspekter av arbetsminnet. En del av övningarna ställer högre krav på spatialt arbetsminne medan andra kräver mer auditivt arbetsminne. Övningarnas skilda innehåll och utseende syftar också till att skapa och bibehålla elevens motivation under träningsperioden. I Minneslek Flex finns det möjlighet att skapa egna träningsprogram samt lättanvända verktyg för att systematiskt kunna utvärdera träningen.

Visste du att...