Elevdata.se

Om LEGO® Education

LEGO® Education är den avdelningen i LEGO koncernen som utvecklar material för undervisning. Materialet från LEGO Education inspirerar elever och studenter till att använda sin kreativitet och naturliga nyfikenhet till att utforska, förstå och experimentera.

Lego i alla ämnen

Material från LEGO Education har visat sig vara ett utmärkt pedagogiskt redskap för att väcka och fasthålla intresset för de naturvetenskapliga ämnena. Men det går också att använda materialet ämnesövergripande i tematiskt arbete, där till exempel eleverna robotarna kan uppträda i ett drama där eleverna har skrivit manus och filmar. Möjligheterna med LEGO Education är oändliga!

Från förskola till universitet

Undervisningsmaterialet säljs i olika set som kan användas i olika ämnen och på olika nivåer i undervisningssystemet – från förskola till universitet. I de lägre åldrarna fokuserar man på enla mekaniska principer och i de äldre åldrarna fokuserar man på beräkningar och empiriska undersökningar. Det är en del av LEGO Educations inlärningsfilosofi, att elever och studenter hela tiden ska utmanas på en lagom nivå, där uppgiften är svår men överkomlig.

Mer information

Du kan läsa mer på LEGO Educations hemsida (engelska).